Vizita ministrului albanez al apărării în România(Albanese Defense Minister in visit in Romania) (Visite du ministre albanais de la Défense en Roumanie)

 Ministrul român al Apãrãrii salutã delegaþia albanezã  - foto Petricã Mihalache
(Le ministre roumain de la Défense saluant la délégation albanaise)

Ministrul român al Apărării salută delegația albaneză - foto Petrică Mihalache
(Le ministre roumain de la Défense saluant la délégation albanaise)