Vizita ministrului albanez al apărării în România(Albanese Defense Minister in visit in Romania) (Visite du ministre albanais de la Défense en Roumanie)

Ministrul albanez al Apãrãrii salutã delegaþia românã  - foto Petricã Mihalache
(Le ministre albanais de la Défense saluant la délégation roumaine)

Ministrul albanez al Apărării salută delegația română - foto Petrică Mihalache
(Le ministre albanais de la Défense saluant la délégation roumaine)