Ministrul ungar al apărării, în vizită oficială în România(Hungarian Defense Minister in official visit in Romania) (Le ministre hongrois de la Défense, en visite officielle en Roumanie)

Aspect din timpul declaraþiilor de presã  - foto Mihai Eugen
(Image lors de déclarations de presse)

Aspect din timpul declarațiilor de presă - foto Mihai Eugen
(Image lors de déclarations de presse)