Ministrul ungar al apărării, în vizită oficială în România(Hungarian Defense Minister in official visit in Romania) (Le ministre hongrois de la Défense, en visite officielle en Roumanie)

Ministrul Apãrãrii, Teodor Meleºcanu, ºi ministrul Apãrãrii Naþionale al Republicii Ungare, Imre Szekeres  - foto Mihai Eugen
(Le ministre de la Défense, M. Teodor Melescanu et le ministre de la Défense nationale hongroise, M. Imre Szekeres)

Ministrul Apărării, Teodor Meleșcanu, și ministrul Apărării Naționale al Republicii Ungare, Imre Szekeres - foto Mihai Eugen
(Le ministre de la Défense, M. Teodor Melescanu et le ministre de la Défense nationale hongroise, M. Imre Szekeres)