Aspect de la primirea oficialã - foto Florin Dobrater
(Official receive)
(Image de l’accueil officiel)Generalul-locotenent Zdravko Ponos în cadrul ceremonialului oficial - foto Cãtãlin Ovreiu
(Lieutenant General Zdravko Ponos during the official ceremony)
(Le général-lieutenant Zdravko Ponos lors de la cérémonie)ªeful Statului Major al Armatei Serbiei salutã Garda de Onoare - foto Florin Dobrater
(Chief of General Staff of the Serbian armed forces saluting the Guard of Honor)
(Le chef d’Etat-Major de l’Armée serbe saluant la Garde d’honneur)
Aspect de la primirea oficială - foto Florin Dobrater
(Official receive)
(Image de l’accueil officiel)
Vizualizat: 1309 ori.
Generalul-locotenent Zdravko Ponos în cadrul ceremonialului oficial - foto Cătălin Ovreiu
(Lieutenant General Zdravko Ponos during the official ceremony)
(Le général-lieutenant Zdravko Ponos lors de la cérémonie)
Vizualizat: 1272 ori.
Șeful Statului Major al Armatei Serbiei salută Garda de Onoare - foto Florin Dobrater
(Chief of General Staff of the Serbian armed forces saluting the Guard of Honor)
(Le chef d’Etat-Major de l’Armée serbe saluant la Garde d’honneur)
Vizualizat: 1250 ori.
Întâlnirea cu generalii români - foto Cãtãlin Ovreiu
(Meeting with the Romanian Generals)
(Rencontre avec les généraux roumains)Întâlnirea cu delegaþia românã - foto Cãtãlin Ovreiu
(Meeting with the Romanian delegation)
(Rencontre avec la délégation roumaine)Membrii delegaþiei sârbe - foto Florin Dobrater
(Serbian delegation)
(Les membres de la délégation serbe)
Întâlnirea cu generalii români - foto Cătălin Ovreiu
(Meeting with the Romanian Generals)
(Rencontre avec les généraux roumains)
Vizualizat: 1416 ori.
Întâlnirea cu delegația română - foto Cătălin Ovreiu
(Meeting with the Romanian delegation)
(Rencontre avec la délégation roumaine)
Vizualizat: 1240 ori.
Membrii delegației sârbe - foto Florin Dobrater
(Serbian delegation)
(Les membres de la délégation serbe)
Vizualizat: 1113 ori.
ªeful Statului Major General îi salutã pe reprezentanþii delegaþiei sârbe - foto Florin Dobrater
(Chief of General Staff saluting the Serbian delegation)
(Le chef d’Etat-Major Général saluant les représentants de la délégation serbe)Raportul comandantului Garzii de Onoare - foto Cãtãlin Ovreiu
(Report of the commander of the Guard of Honor)
(Le rapport du commandant de la Garde d’honneur)Se intoneazã imnurile naþionale - foto Florin Dobrater
(Tune of the National Hymns)
(Intonation des hymnes nationaux)
Șeful Statului Major General îi salută pe reprezentanții delegației sârbe - foto Florin Dobrater
(Chief of General Staff saluting the Serbian delegation)
(Le chef d’Etat-Major Général saluant les représentants de la délégation serbe)
Vizualizat: 1142 ori.
Raportul comandantului Garzii de Onoare - foto Cătălin Ovreiu
(Report of the commander of the Guard of Honor)
(Le rapport du commandant de la Garde d’honneur)
Vizualizat: 1103 ori.
Se intonează imnurile naționale - foto Florin Dobrater
(Tune of the National Hymns)
(Intonation des hymnes nationaux)
Vizualizat: 1091 ori.
Aspect din timpul ceremonialului de primire la Ministerul Apãrãrii - foto Cãtãlin Ovreiu
(During the ceremony at the MoD HQ)
(Image de la cérémonie d’accueil au ministère de la Défense)Aspect din cadrul discuþiilor oficiale - foto Florin Dobrater
(Official talks)
(Image des discussions officielles)Amiralul Gheorghe Marin ºi membrii delegaþiei romane participanþi la discuþii - foto Florin Dobrater
(Admiral Gheorghe Marin and the Romanian delegation participating in the official talks)
(L’amiral Gheorghe Marin et les membres de la délégation roumaine présente aux discussions)
Aspect din timpul ceremonialului de primire la Ministerul Apărării - foto Cătălin Ovreiu
(During the ceremony at the MoD HQ)
(Image de la cérémonie d’accueil au ministère de la Défense)
Vizualizat: 1155 ori.
Aspect din cadrul discuțiilor oficiale - foto Florin Dobrater
(Official talks)
(Image des discussions officielles)
Vizualizat: 1257 ori.
Amiralul Gheorghe Marin și membrii delegației romane participanți la discuții - foto Florin Dobrater
(Admiral Gheorghe Marin and the Romanian delegation participating in the official talks)
(L’amiral Gheorghe Marin et les membres de la délégation roumaine présente aux discussions)
Vizualizat: 1122 ori.
Generalul-locotenent sârb  Zdravko Ponos împreunã cu membrii delegaþiei oficiale - foto Florin Dobrater
(Serbian Lieutenant General Zdravko Ponos and the official delegation)Depunerea unei coroane de flori la Mormântul Ostaºului Necunoscut - foto Cãtãlin Ovreiu
(Lay of wreath at the Monument of the Unknown Soldier)Generalul-locotenent  Zdravko Ponos - foto Cãtãlin Ovreiu
(Lieutenant General Zdravko Ponos)
Generalul-locotenent sârb Zdravko Ponos împreună cu membrii delegației oficiale - foto Florin Dobrater
(Serbian Lieutenant General Zdravko Ponos and the official delegation)
Vizualizat: 988 ori.
Depunerea unei coroane de flori la Mormântul Ostașului Necunoscut - foto Cătălin Ovreiu
(Lay of wreath at the Monument of the Unknown Soldier)
Vizualizat: 1032 ori.
Generalul-locotenent Zdravko Ponos - foto Cătălin Ovreiu
(Lieutenant General Zdravko Ponos)
Vizualizat: 1595 ori.