Grupa EOD pregãtindu-se de exerciþiu (EOD team ready for the exercise)- Foto Petricã Mihalache (Groupe NEM prêts d’exercice)Specialist EOD dirijînd robotul cãtre þinta (EOD specialist guiding a robot to the target)- Foto Petricã Mihalache (Spécialiste NEM guidant le robot vers le cible)Robotul telecomandat distrugînd pachetul suspect (Remote controlled robot destroying a packet) - Foto Petricã Mihalache (Robot téléguidé détruisant le paquet suspect)
Grupa EOD pregătindu-se de exercițiu (EOD team ready for the exercise)- Foto Petrică Mihalache (Groupe NEM prêts d’exercice)
Vizualizat: 1268 ori.
Specialist EOD dirijînd robotul către ținta (EOD specialist guiding a robot to the target)- Foto Petrică Mihalache (Spécialiste NEM guidant le robot vers le cible)
Vizualizat: 1237 ori.
Robotul telecomandat distrugînd pachetul suspect (Remote controlled robot destroying a packet) - Foto Petrică Mihalache (Robot téléguidé détruisant le paquet suspect)
Vizualizat: 1132 ori.
Specialistul EOD care urmezã sã verifice rezultatul acþiunii (EOD specialist to check the result of the action) - Foto Petricã Mihalache (Spécialiste NEM vérifiant le résultat de l’action)Specialistul EOD în costum de protecþie verificã pachetul dupã detonare (EOD specialist checking the packet after the explosion) - Foto Petricã Mihalache (Spécialiste NEM en costume de protection vérifiant le paquet après la détonation)Specialiºtii EOD monitorinzîndu-ºi colegul aflat lângã þintã (EOD specialists watching over their comrade, near the traget)- Foto Petricã Mihalache (Spécialistes NEM surveillant leur collègue près de cible)
Specialistul EOD care urmeză să verifice rezultatul acțiunii (EOD specialist to check the result of the action) - Foto Petrică Mihalache (Spécialiste NEM vérifiant le résultat de l’action)
Vizualizat: 1187 ori.
Specialistul EOD în costum de protecție verifică pachetul după detonare (EOD specialist checking the packet after the explosion) - Foto Petrică Mihalache (Spécialiste NEM en costume de protection vérifiant le paquet après la détonation)
Vizualizat: 1299 ori.
Specialiștii EOD monitorinzîndu-și colegul aflat lângă țintă (EOD specialists watching over their comrade, near the traget)- Foto Petrică Mihalache (Spécialistes NEM surveillant leur collègue près de cible)
Vizualizat: 1275 ori.
Aspect din timpul culegerii probelor judiciare (Looking for legal samples)- Foto Petricã Mihalache (Image de ramassement des épreuves judiciaires)Comandantul grupei EOD supravegheazã desfaºurarea exerciþiului(EOD commander supervising the exercise) - Foto Petricã Mihalache (Le commandant du groupe NEM surveille le déroulement de l’exercice)
Aspect din timpul culegerii probelor judiciare (Looking for legal samples)- Foto Petrică Mihalache (Image de ramassement des épreuves judiciaires)
Vizualizat: 1154 ori.
Comandantul grupei EOD supraveghează desfașurarea exercițiului(EOD commander supervising the exercise) - Foto Petrică Mihalache (Le commandant du groupe NEM surveille le déroulement de l’exercice)
Vizualizat: 1193 ori.