Repatrierea eroului Ionuț Cosmin Sandu (Repatriation of the hero Ionut Cosmin Sandu) (Le rapatriement du héros Ionut Cosmin Sandu)

Trecerea in revistã a Gãrzii de Onoare
(Passage en revue de la Garde d’honneur) - foto Eugen Mihai

Trecerea in revistă a Gărzii de Onoare
(Passage en revue de la Garde d’honneur) - foto Eugen Mihai