Vizita ministrului federal german al apărării în România (German Defence Minister in visit in Romania)

Întâlnirea cu secretarul de stat, Corneliu Dobriþoiu (Meeting the State Secretary Corneliu Dobritoiu) - foto Petricã Mihalache

Întâlnirea cu secretarul de stat, Corneliu Dobrițoiu (Meeting the State Secretary Corneliu Dobritoiu) - foto Petrică Mihalache