Vizita ministrului federal german al apărării în România (German Defence Minister in visit in Romania)

Declaraþia de presã a ministrului Teodor Meleºcanu (Press Statement of Minister Teodor Melescanu)- foto Petricã Mihalache

Declarația de presă a ministrului Teodor Meleșcanu (Press Statement of Minister Teodor Melescanu)- foto Petrică Mihalache