Vizita ministrului federal german al apărării în România (German Defence Minister in visit in Romania)

Declaraþia de presã a ministrului german al apãrãrii(Press statement of German Defence Minister) - foto Petricã Mihalache

Declarația de presă a ministrului german al apărării(Press statement of German Defence Minister) - foto Petrică Mihalache