Vizita ministrului federal german al apărării în România (German Defence Minister in visit in Romania)

Aspect din timpul convorbirilor cu membrii ai Comisiei pentru  Apãrare, Ordine Publicã ºi Siguranþã Naþionalã(Aspect during the talks with the members of the Commission for Defence, Public Order and National Security) - foto Petricã Mihalache

Aspect din timpul convorbirilor cu membrii ai Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională(Aspect during the talks with the members of the Commission for Defence, Public Order and National Security) - foto Petrică Mihalache