Vizita ministrului federal german al apărării în România (German Defence Minister in visit in Romania)

 Aspect din timpul convorbirilor de la Ministerul Apãrãrii (Talks at the MoD HQ)- foto Petricã Mihalache

Aspect din timpul convorbirilor de la Ministerul Apărării (Talks at the MoD HQ)- foto Petrică Mihalache