Vizita ministrului federal german al apărării în România (German Defence Minister in visit in Romania)

Miniºtrii apãrãrii pe timpul declaraþiilor de presã (Defence Ministers during the press statement) - foto Petricã Mihalache

Miniștrii apărării pe timpul declarațiilor de presă (Defence Ministers during the press statement) - foto Petrică Mihalache