Analiza activității MAp (Analyse of the MoD activity)

Ministrul apãrãrii deschide activitatea de bilanþ (Defence Minister opening the activity of analyse)- foto Valentin Ciobârcã

Ministrul apărării deschide activitatea de bilanț (Defence Minister opening the activity of analyse)- foto Valentin Ciobârcă