Analiza activității MAp (Analyse of the MoD activity)

Premierul se adreseazã audienþei(The Prime Minister addressing to the audiance) - foto Cãtãlin Ovreiu

Premierul se adresează audienței(The Prime Minister addressing to the audiance) - foto Cătălin Ovreiu