Vizita șefului SMG al Ucrainei în România (Chief of Ukrainian General Staff in visit in Romania)

Oaspetelui ucrainean îi sunt prezentaþi membrii conducerii SMG (Leaders of the Romanian General Staff are introduced to the Ukrainian guest) - Valentin Ciobârcã

Oaspetelui ucrainean îi sunt prezentați membrii conducerii SMG (Leaders of the Romanian General Staff are introduced to the Ukrainian guest) - Valentin Ciobârcă