Vizita șefului SMG al Ucrainei în România (Chief of Ukrainian General Staff in visit in Romania)

Primirea la ministrul apãrãrii (Receive by the Minister of Defence)- Valentin Ciobârcã

Primirea la ministrul apărării (Receive by the Minister of Defence)- Valentin Ciobârcă