Vizita șefului SMG al Ucrainei în România (Chief of Ukrainian General Staff in visit in Romania)

 Aspect din timpul primirii la ministrul apãrãrii(Aspect during the receive by the Minister of Defence) - Valentin Ciobârcã

Aspect din timpul primirii la ministrul apărării(Aspect during the receive by the Minister of Defence) - Valentin Ciobârcă