Vizita șefului SMG al Ucrainei în România (Chief of Ukrainian General Staff in visit in Romania)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale (Official talks)- Valentin Ciobârcã

Aspect din timpul convorbirilor oficiale (Official talks)- Valentin Ciobârcă