Delegație oficială sârbă în vizită la Ministerul Apărării (Serbian delegation in visit to the MoD HQ)

Aspect din timpul convorbirilor  dintre cei doi secretari de stat (Aspect during the talks between the two State Secretaries) - foto Cãtãlin Ovreiu

Aspect din timpul convorbirilor dintre cei doi secretari de stat (Aspect during the talks between the two State Secretaries) - foto Cătălin Ovreiu