Delegație oficială sârbă în vizită la Ministerul Apărării (Serbian delegation in visit to the MoD HQ)

Înmânarea de cadouri simbolice (Offering the symbolic presents)- foto Cãtãlin Ovreiu

Înmânarea de cadouri simbolice (Offering the symbolic presents)- foto Cătălin Ovreiu