Delegație oficială sârbă în vizită la Ministerul Apărării (Serbian delegation in visit to the MoD HQ)

Convorbiri româno-sârbe la Statul Major General (Romanian-Serbian talks at the General Staff)- foto Cãtãlin Ovreiu

Convorbiri româno-sârbe la Statul Major General (Romanian-Serbian talks at the General Staff)- foto Cătălin Ovreiu