Delegație oficială sârbă în vizită la Ministerul Apărării (Serbian delegation in visit to the MoD HQ)

Amiralul Gheorghe Marin împreunã cu Dusan Spasojevic (Admiral Gheorghe Marin and Dusan Spasojevic)- foto Cãtãlin Ovreiu

Amiralul Gheorghe Marin împreună cu Dusan Spasojevic (Admiral Gheorghe Marin and Dusan Spasojevic)- foto Cătălin Ovreiu