Cântece în prag de sãrbãtoare pentru cei prezenþi la eveniment (Celebration songs for the audiance)- Foto Valentin CiobârcãLocþiitorul ºefului Departamentului pentru Politica de Apãrare ºi Planificare, contraamiral dr. Cornel Mihai oferã cadouri de Paºti (Deputy Chief of the Department of Policy of Defence and Planning, Rear-Admiral Cornel Mihail, Ph.D. offers the Easter presents) - Foto Valentin CiobârcãDirectorul Statului Major General, generalul-maior dr. ªtefan Oprea împarte daruri copiilor (Director of General Staff, Major General Stefan Oprea, Ph.D. offering the presents)- Foto Valentin Ciobârcã
Cântece în prag de sărbătoare pentru cei prezenți la eveniment (Celebration songs for the audiance)- Foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 1076 ori.
Locțiitorul șefului Departamentului pentru Politica de Apărare și Planificare, contraamiral dr. Cornel Mihai oferă cadouri de Paști (Deputy Chief of the Department of Policy of Defence and Planning, Rear-Admiral Cornel Mihail, Ph.D. offers the Easter presents) - Foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 1069 ori.
Directorul Statului Major General, generalul-maior dr. Ștefan Oprea împarte daruri copiilor (Director of General Staff, Major General Stefan Oprea, Ph.D. offering the presents)- Foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 1071 ori.
Bucuria primirii darurilor (Joy of receiving the presents) - Foto Valentin CiobârcãNerãbdãtori sã deschidã cadourile (Eager to open the present)- Foto Valentin CiobârcãFotografie de grup (Family photo)- Foto Valentin Ciobârcã
Bucuria primirii darurilor (Joy of receiving the presents) - Foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 1054 ori.
Nerăbdători să deschidă cadourile (Eager to open the present)- Foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 993 ori.
Fotografie de grup (Family photo)- Foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 1086 ori.