Depuneri de coroane la Monumentul Infanteriei(Lay of wreaths at the Monument of Infantry)

 Depunere de coroane la Monumentul Infanteriei (Lay of wreath at the Monument of Infantry)- foto Cãtãlin Ovreiu

Depunere de coroane la Monumentul Infanteriei (Lay of wreath at the Monument of Infantry)- foto Cătălin Ovreiu