Autovehiculul HMMWV M 1114 admirat la expoziþia organizatã de Ziua Forþelor Terestre (HMMWV M 1114 vehicle showed in the exhibition organized for the Day of the Land Forces)- foto Petricã MihalacheConducerea MAp la expozitia de tehnica din Parcul Izvor (MoD leaders visiting the military exhibition occured in Parcul Izvor)- foto Petricã MihalacheDeclaraþiile de presã ale ministrului Apãrãrii (Defence Minister's press statement)- foto Petricã Mihalache
Autovehiculul HMMWV M 1114 admirat la expoziția organizată de Ziua Forțelor Terestre (HMMWV M 1114 vehicle showed in the exhibition organized for the Day of the Land Forces)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 870 ori.
Conducerea MAp la expozitia de tehnica din Parcul Izvor (MoD leaders visiting the military exhibition occured in Parcul Izvor)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 870 ori.
Declarațiile de presă ale ministrului Apărării (Defence Minister's press statement)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 798 ori.
Demonstraþie de eleganþã ºi instrucþie (Prove of elegance and training)- foto Petricã MihalacheExerciþiu de paraºutare (Paratroopers' exercise)- foto Petricã MihalacheExerciþiu demonstrativ de arte marþiale (Martial arts demonstrative exercise)- foto Petricã Mihalache
Demonstrație de eleganță și instrucție (Prove of elegance and training)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 775 ori.
Exercițiu de parașutare (Paratroopers' exercise)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 752 ori.
Exercițiu demonstrativ de arte marțiale (Martial arts demonstrative exercise)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1059 ori.
Exerciþiu demonstrativ (Demonstrative exercise)- foto Petricã MihalacheMilitarii din Regimentul 30 Gardã pe timpul demonstrativului din Parcul Izvor (Military from the 30th Guard Regiment during the demonstrative exercise in Parcul Izvor)- foto Petricã MihalacheMinistrul apãrãrii ºi ºeful Statului Major al Forþelor Terestre discutã despre noul blindat al Armatei României(Defence Minister and Chief of the Land Forces'Staff talking about the Romanian Armed Forces new armoured carrier)- foto Petricã Mihalache
Exercițiu demonstrativ (Demonstrative exercise)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 883 ori.
Militarii din Regimentul 30 Gardă pe timpul demonstrativului din Parcul Izvor (Military from the 30th Guard Regiment during the demonstrative exercise in Parcul Izvor)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 919 ori.
Ministrul apărării și șeful Statului Major al Forțelor Terestre discută despre noul blindat al Armatei României(Defence Minister and Chief of the Land Forces'Staff talking about the Romanian Armed Forces new armoured carrier)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1001 ori.
Ministrul Meleºcanu in interiorul transportorului blindat PIRANHA, intrat de curând în dotarea Forþelor Terestre (Minister Melescanu inside the PIRANHA armoured carrier, the Land Forces are recently endowed with) - foto Petricã MihalacheParticipanþii la evenimentul din Parcul Izvor (Participants in the event occured in Parcul Izvor)- foto Petricã MihalachePlutonul de poliþie militarã în acþiune (MP Platoon in action)- foto Petricã Mihalache
Ministrul Meleșcanu in interiorul transportorului blindat PIRANHA, intrat de curând în dotarea Forțelor Terestre (Minister Melescanu inside the PIRANHA armoured carrier, the Land Forces are recently endowed with) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1049 ori.
Participanții la evenimentul din Parcul Izvor (Participants in the event occured in Parcul Izvor)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1439 ori.
Plutonul de poliție militară în acțiune (MP Platoon in action)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1096 ori.
Prezentare hipo a Clubului CSA Steaua (CSA Steaua Club horse racing presentation) - foto Petricã MihalachePrimele explicaþii despre armamentul de infanterie (The first explanation on the Infantry armament) - foto Petricã Mihalacheªi fetele sunt interesate de cariera militarã (The girls are interested, too on the military career)- foto Petricã Mihalache
Prezentare hipo a Clubului CSA Steaua (CSA Steaua Club horse racing presentation) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1189 ori.
Primele explicații despre armamentul de infanterie (The first explanation on the Infantry armament) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 881 ori.
Și fetele sunt interesate de cariera militară (The girls are interested, too on the military career)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 795 ori.