Activități desfășurate în Parcul Izvor din Capitală (Activities occured in Parcul Izvor)

Demonstraþie de eleganþã ºi instrucþie (Prove of elegance and training)- foto Petricã Mihalache

Demonstrație de eleganță și instrucție (Prove of elegance and training)- foto Petrică Mihalache