Activități desfășurate în Parcul Izvor din Capitală (Activities occured in Parcul Izvor)

Exerciþiu de paraºutare (Paratroopers' exercise)- foto Petricã Mihalache

Exercițiu de parașutare (Paratroopers' exercise)- foto Petrică Mihalache