Activități desfășurate în Parcul Izvor din Capitală (Activities occured in Parcul Izvor)

Tehnicã ºi admiratori la Ziua Forþelor Terestre (Military equipment and the admirers during the Day of the Land Forces)- foto Petricã Mihalache

Tehnică și admiratori la Ziua Forțelor Terestre (Military equipment and the admirers during the Day of the Land Forces)- foto Petrică Mihalache