Ziua Veteranilor de Război (Day of Veterans)

Mesajul ministrului apãrãrii, Teodor Meleºcanu (Message of the Defence Minister, Teodor Melescanu) - Foto: Petricã Mihalache

Mesajul ministrului apărării, Teodor Meleșcanu (Message of the Defence Minister, Teodor Melescanu) - Foto: Petrică Mihalache