Ziua Veteranilor de Război (Day of Veterans)

Ministrul apãrãrii Teodor Meleºcanu îi înmâneazã placa aniversarã generalului Marin Dragnea (Defence Minister Teodor Melescanu handing the anniversary booklet to General Marin Dragnea)- Foto: Petricã Mihalache

Ministrul apărării Teodor Meleșcanu îi înmânează placa aniversară generalului Marin Dragnea (Defence Minister Teodor Melescanu handing the anniversary booklet to General Marin Dragnea)- Foto: Petrică Mihalache