Ziua Veteranilor de Război (Day of Veterans)

ªeful cancelariei Primului Ministru, Dorin Marian, îi înmâneazã placheta aniversarã colonelului (r) ªtefan Cucu (Chief of the PM Office, Dorin Marian handing the anniversary booklet to Col. (ret)ªtefan Cucu) - Foto: Petricã Mihalache

Șeful cancelariei Primului Ministru, Dorin Marian, îi înmânează placheta aniversară colonelului (r) Ștefan Cucu (Chief of the PM Office, Dorin Marian handing the anniversary booklet to Col. (ret)Ștefan Cucu) - Foto: Petrică Mihalache