Ziua Veteranilor de Război (Day of Veterans)

ªeful cancelariei Primului Ministru, Dorin Marian, îi înmâneazã placheta aniversarã generalului Teodor Halic (Chief of the PM Office, Dorin Marian handing the anniversary booklet to General Teodor Halic) - Foto: Petricã Mihalache

Șeful cancelariei Primului Ministru, Dorin Marian, îi înmânează placheta aniversară generalului Teodor Halic (Chief of the PM Office, Dorin Marian handing the anniversary booklet to General Teodor Halic) - Foto: Petrică Mihalache