Depuneri de coroane la Mormântul Ostașului Necunoscut(Lay of wreaths at the Monument of the Unknown Soldier)

Oficialitãþile participante la ceremonia desfaºuratã la Monumentul Ostaºului Necunoscut (Officials participating in the ceremony occurred at the Monument of the Unknown Soldier) - foto Cãtãlin Ovreiu

Oficialitățile participante la ceremonia desfașurată la Monumentul Ostașului Necunoscut (Officials participating in the ceremony occurred at the Monument of the Unknown Soldier) - foto Cătălin Ovreiu