București

Militarii depun jurãmântul (Military oath)- Foto: Petricã Mihalache

Militarii depun jurământul (Military oath)- Foto: Petrică Mihalache