Bobocu

Militarii primesc diplome de la comandantul ªcolii de Aplicaþie a Forþelor Aeriene(Commander of the Air Force School handing the diplomas to the military)

Militarii primesc diplome de la comandantul Școlii de Aplicație a Forțelor Aeriene(Commander of the Air Force School handing the diplomas to the military)