Făgăraș

Rostirea jurãmântului militar (Military oath)

Rostirea jurământului militar (Military oath)