Vizita Ministrului Apărării în Kosovo (Defence Minister in visit in Kosovo)

Militari români din Kosovo, pe timpul întâlnirii cu delegaþia Ministerului Apãrãrii (Romanian military from Kosovo during the meeting with the MoD delegation) - foto MAp

Militari români din Kosovo, pe timpul întâlnirii cu delegația Ministerului Apărării (Romanian military from Kosovo during the meeting with the MoD delegation) - foto MAp