Vizita Ministrului Apărării în Kosovo (Defence Minister in visit in Kosovo)

Ministrul apãrãrii semneazã în Cartea de Onoare (Defence Minister signing in the Book of Honor)- foto MAp

Ministrul apărării semnează în Cartea de Onoare (Defence Minister signing in the Book of Honor)- foto MAp