Salva de tun care marcheazã deschiderea Zilelor Muzeului Militar Naþional (The salvo marking the opening of the Days of the National Military Museum) - foto Petricã MihalacheVizitatori de toate vârstele (Visitors)- foto Petricã Mihalache Colonelul Vasile Popa, directorul Muzeului Militar (Colonel Vasile Popa, director of the National Military Museum)- foto Petricã Mihalache
Salva de tun care marchează deschiderea Zilelor Muzeului Militar Național (The salvo marking the opening of the Days of the National Military Museum) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1419 ori.
Vizitatori de toate vârstele (Visitors)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1114 ori.
Colonelul Vasile Popa, directorul Muzeului Militar (Colonel Vasile Popa, director of the National Military Museum)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1647 ori.
Prezentare de uniforme ºi costume militare (Uniforms and military suits parade)- foto Petricã MihalacheOstaº dac (Dac solier)- foto Petricã MihalacheUniforme din timpul Rãzboiului de Independenþã (Uniforms since the War of Independence)  - foto Petricã Mihalache
Prezentare de uniforme și costume militare (Uniforms and military suits parade)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1309 ori.
Ostaș dac (Dac solier)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 2175 ori.
Uniforme din timpul Războiului de Independență (Uniforms since the War of Independence) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 2123 ori.
Uniformã din Bulgaria, anul 1877 (Uniform from Bulgaria, 1877 year)- foto Petricã Mihalache Demonstraþie de tragere cu armament utilizat în perioada 1916-1918 (Firing with the armament used in 1916-18) - foto Petricã MihalacheExerciþiu de tragere (Firing exercise)- foto Petricã Mihalache
Uniformă din Bulgaria, anul 1877 (Uniform from Bulgaria, 1877 year)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1533 ori.
Demonstrație de tragere cu armament utilizat în perioada 1916-1918 (Firing with the armament used in 1916-18) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1260 ori.
Exercițiu de tragere (Firing exercise)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1226 ori.
 Demostraþie de tragere cu armament din rãzboaiele napoleoniene (Firing with the armament since the Napoleonian wars)- foto Petricã MihalachePrezentarea unei costumaþii purtatã de un ostaº roman (Presentation of a Roman soldier uniform)- foto Petricã MihalacheArmamentul uºor al ostaºului roman (Light armament of the Roman soldier) - foto Petricã Mihalache
Demostrație de tragere cu armament din războaiele napoleoniene (Firing with the armament since the Napoleonian wars)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1200 ori.
Prezentarea unei costumații purtată de un ostaș roman (Presentation of a Roman soldier uniform)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1299 ori.
Armamentul ușor al ostașului roman (Light armament of the Roman soldier) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1230 ori.
Þinutã din perioada Rãzboiului de Independenþã (Uniform since the War of Independence)- foto Petricã MihalacheArmament folosit în timpul Primului Rãzboi Mondial (Armament used during the First World War)- foto Petricã MihalacheDefilarea participanþilor (Parade of participants) - foto Petricã Mihalache
Ținută din perioada Războiului de Independență (Uniform since the War of Independence)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1212 ori.
Armament folosit în timpul Primului Război Mondial (Armament used during the First World War)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1678 ori.
Defilarea participanților (Parade of participants) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1238 ori.