Zilele Muzeului Militar Național (Days of National Military Museum)

Prezentarea unei costumaþii purtatã de un ostaº roman (Presentation of a Roman soldier uniform)- foto Petricã Mihalache

Prezentarea unei costumații purtată de un ostaș roman (Presentation of a Roman soldier uniform)- foto Petrică Mihalache