Zilele Muzeului Militar Național (Days of National Military Museum)

Þinutã din perioada Rãzboiului de Independenþã (Uniform since the War of Independence)- foto Petricã Mihalache

Ținută din perioada Războiului de Independență (Uniform since the War of Independence)- foto Petrică Mihalache