Aspect din timpul ceremoniei oficiale (Aspect from the official ceremony)- Foto: Valentin CiobârcãOaspetele cipriot trece în revistã garda de onoare (The guest reviewing the Guard of Honor)- Foto: Valentin CiobârcãGeneralului Bisbikas îi sunt prezentate cadrele din conducerea SMG (The General Staff officers are introduced to General Bisbikas)- Foto: Valentin Ciobârcã
Aspect din timpul ceremoniei oficiale (Aspect from the official ceremony)- Foto: Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 1223 ori.
Oaspetele cipriot trece în revistă garda de onoare (The guest reviewing the Guard of Honor)- Foto: Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 1745 ori.
Generalului Bisbikas îi sunt prezentate cadrele din conducerea SMG (The General Staff officers are introduced to General Bisbikas)- Foto: Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 1416 ori.
Aspect din timpul convorbirilor oficiale (Aspect during the official talks)- Foto: Valentin CiobârcãÎntalnirea cu secretarul de stat Corneliu Dobriþoiu (Meeting with State Secretary Corneliu Dobritoiu)- Foto: Valentin CiobârcãOaspetele semneazã în cartea de onoare a SMG (The guest is signing into the General Staff Book of Honor)- Foto: Valentin Ciobârcã
Aspect din timpul convorbirilor oficiale (Aspect during the official talks)- Foto: Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 1165 ori.
Întalnirea cu secretarul de stat Corneliu Dobrițoiu (Meeting with State Secretary Corneliu Dobritoiu)- Foto: Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 1170 ori.
Oaspetele semnează în cartea de onoare a SMG (The guest is signing into the General Staff Book of Honor)- Foto: Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 1094 ori.
Schimbul de cadouri simbolice (Exchange of symbolic presents)- Foto: Valentin CiobârcãÎn vizitã la Universitatea Naþionalã de Apãrare (Visit to the Defence National University) - Foto: Valentin CiobârcãLa Mormântul Ostaºului Necunoscut (At the Grave of the Unknown Soldier)- Foto: Valentin Ciobârcã
Schimbul de cadouri simbolice (Exchange of symbolic presents)- Foto: Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 1189 ori.
În vizită la Universitatea Națională de Apărare (Visit to the Defence National University) - Foto: Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 1249 ori.
La Mormântul Ostașului Necunoscut (At the Grave of the Unknown Soldier)- Foto: Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 1206 ori.