Șeful Gărzii Naționale a Ciprului, în vizită la București (Chief of National Guard of Cyprus, in visit in Bucharest)

Oaspetele cipriot trece în revistã garda de onoare (The guest reviewing the Guard of Honor)- Foto: Valentin Ciobârcã

Oaspetele cipriot trece în revistă garda de onoare (The guest reviewing the Guard of Honor)- Foto: Valentin Ciobârcă