Șeful Gărzii Naționale a Ciprului, în vizită la București (Chief of National Guard of Cyprus, in visit in Bucharest)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale (Aspect during the official talks)- Foto: Valentin Ciobârcã

Aspect din timpul convorbirilor oficiale (Aspect during the official talks)- Foto: Valentin Ciobârcă