Șeful Gărzii Naționale a Ciprului, în vizită la București (Chief of National Guard of Cyprus, in visit in Bucharest)

Întalnirea cu secretarul de stat Corneliu Dobriþoiu (Meeting with State Secretary Corneliu Dobritoiu)- Foto: Valentin Ciobârcã

Întalnirea cu secretarul de stat Corneliu Dobrițoiu (Meeting with State Secretary Corneliu Dobritoiu)- Foto: Valentin Ciobârcă