Șeful Gărzii Naționale a Ciprului, în vizită la București (Chief of National Guard of Cyprus, in visit in Bucharest)

În vizitã la Universitatea Naþionalã de Apãrare (Visit to the Defence National University) - Foto: Valentin Ciobârcã

În vizită la Universitatea Națională de Apărare (Visit to the Defence National University) - Foto: Valentin Ciobârcă