Ajutoare pentru poporul chinez (Relief for the Chinese people)

Cãpitan-comandorul Viorel Panã ºi locotenent-comandorul Adrian Takacs înaintea misiunii (Captain Commander Viorel Panã and Lieutenant Commander Adrian Takacs, before the mission) - foto Petricã Mihalache

Căpitan-comandorul Viorel Pană și locotenent-comandorul Adrian Takacs înaintea misiunii (Captain Commander Viorel Pană and Lieutenant Commander Adrian Takacs, before the mission) - foto Petrică Mihalache