Ajutoare pentru poporul chinez (Relief for the Chinese people)

Declaraþiile de presã ale ºefului echipajului (Press statement of the chief of the crew) - foto Petricã Mihalache

Declarațiile de presă ale șefului echipajului (Press statement of the chief of the crew) - foto Petrică Mihalache