Ministrul apãrãrii, Teodor Meleºcanu, s-a întâlnit cu delegaþia ungarã (Defence Minister, Teodor Meleºcanu, met the Hungarian delegation)- foto Vali CiobârcãConvorbiri între delegaþia ungarã ºi cea a Statului Major General (Official talks between the Hungarian delegation and the delegation of the General Staff) - foto Vali CiobârcãDelegaþia ungarã este primitã de secretarul de stat Corneliu Dobriþoiu (The Hungarian delegation was received by the State Secretary -Corneliu Dobriþoiu) foto Eugen Mihai
Ministrul apărării, Teodor Meleșcanu, s-a întâlnit cu delegația ungară (Defence Minister, Teodor Meleșcanu, met the Hungarian delegation)- foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 1070 ori.
Convorbiri între delegația ungară și cea a Statului Major General (Official talks between the Hungarian delegation and the delegation of the General Staff) - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 1086 ori.
Delegația ungară este primită de secretarul de stat Corneliu Dobrițoiu (The Hungarian delegation was received by the State Secretary -Corneliu Dobrițoiu) foto Eugen Mihai
Vizualizat: 1036 ori.
Generalul maior ªtefan Oprea împreunã cu generalul-maior Jozsef Bali (Major General ªtefan Oprea and Major General Jozsef Bali)- foto Vali Ciobârcã
Generalul maior Ștefan Oprea împreună cu generalul-maior Jozsef Bali (Major General Ștefan Oprea and Major General Jozsef Bali)- foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 1168 ori.